№18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ №108 ЗА РУМЕН ГЕЧЕВ
rumengechev56@gmail.com

Проф. Румен Гечев участва в семинара „Европейски диалог“ в Барселона

Проф. Румен Гечев участва в семинара „Европейски диалог“ в Барселона

Проф. Румен Гечев участва в семинара „Европейски диалог“ в Барселона (3-4 май т.г.). Семинарът е организиран от Центъра за международни отношения в Барселона в сътрудничество с аналитични центрове от Германия, Италия и Гърция. Участват депутати от 12 страни-членки на ЕС, както и представители на неправителствени организации. В своето изкаване проф.Гечев подчерта необходимостта от промени в икономическият модел на развитие на ЕС и необходимостта от връщане към традиционните европейски ценности на социалната справедливост.

No Comments

Add your comment