№18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ №108 ЗА РУМЕН ГЕЧЕВ
rumengechev56@gmail.com

„Ще работя за промяна на инвестиционния модел на ЕС“

„Ще работя за промяна на инвестиционния модел на ЕС“

Нужен е равен старт за всички европейци и осигурен достъп до здравеопазване и образование.

No Comments

Add your comment