№18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ №108 ЗА РУМЕН ГЕЧЕВ
rumengechev56@gmail.com

Проф. Румен Гечев: Европа изостава, трябват държавни регулации

Проф. Румен Гечев: Европа изостава, трябват държавни регулации

Европа се развива твърде бавно през последните 10 години. Икономическият растеж е едва 1,5% на произведените стоки и услуги, докато американската икономика се движи с два пъти по-голям растеж. 4-5 пъти по-голям е растежът на новият играч на световната икономическа арена – Китай. Европа вече изостава зад САЩ с два трилиона долара, което ще рече, че трябва нов модел на развитие и този модел се крие в по-силна намеса на държавата чрез публично частно партньорство с инвестиции от държавите членки, от бюджета на ЕС. Това каза в студиото на ФАКТИ кандидатът за евродепутат от „БСП за България“ проф. Румен Гечев.

(Факти)

No Comments

Add your comment