№18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ №108 ЗА РУМЕН ГЕЧЕВ
rumengechev56@gmail.com

Проф. Румен Гечев: Трогателно послание на Здравка Манолева от Карлово, която казва, че 92 са студентите от Карлово, на които съм преподавал – всичките реализирани успешно в България и чужбина.

Проф. Румен Гечев: Трогателно послание на Здравка Манолева от Карлово, която казва, че 92 са студентите от Карлово, на които съм преподавал – всичките реализирани успешно в България и чужбина.No Comments

Add your comment