№18 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
ПРЕФЕРЕНЦИЯ №108 ЗА РУМЕН ГЕЧЕВ
rumengechev56@gmail.com

Европейски избори

Европейският съюз (ЕС ) е изправен пред сериозни предизвикателства.  Икономическият растеж през последните десет години е твърде нисък, забавено е преструктурирането на икономиките, изоставаме в конкурентоспособността на световния пазар, задълбочава се пропастта между бедни и богати. Необходим е нов икономически модел на регулирано пазарно стопанство, основаващ се на принципите на социалната справедливост и осигуряването на равен старт на всеки гражданин на Общността, на достъпно образование и здравеопазване, на работни места и възможности за лично и професионално развитие.  Европейската интеграция трябва да бъде задълбочена и разширена, но при запазване на националната идентичност на страните-членки и реалната им равнопоставеност при взимането на решения.

С моята професионална квалификация и опит мога да бъда полезен в разработването на законодателни инициативи и формирането на необходимите политики в Европейския парламент, защото:

• Като дългогодишен преподавател по Икономическа политика, в т.ч. гост-професор в редица водещи европейски и американски университети, познавам отлично процеса на европейската икономическа интеграция;

• От 2013 г. участвам в обсъжданията за промяна на модела на икономическото развитие на ЕС, заедно с експерти на Партията на европейските социалисти, експерти на Европейската централна банка, Еврокомисари, министри на финансите, евродепутати и икономисти от националните парламенти на страните-членки;

• Опитът ми като Председател на Комисията за устойчиво развитие на ООН, Вицепремиер и министър на икономическото развитие и народен представител ще бъде особено полезен в обсъжданията и защитата на българските интереси в специализираните комисии на Европейския парламент;

• От 2014 г. съм избран от Дирекция „Наука“ на Европейската комисия за оценител на научно-изследователски проекти в областта на приложната икономика; Участвал съм в експертни дискусии по проблемите на данъчната и търговската политики, организирани от Световната търговска организация (Женева)и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (Париж);

• Познавам в детайли развитието на икономиките на Източноевропейските страни и техният опит за успешно вписване в силно конкурентната среда на ЕС и на световното стопанство. Особено полезна за това бе работата ми в периода 1998-2000 г. като експерт на Харвардския институт за международно развитие;